Τακτοποιήσεις – Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπως αυτή ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο λόγος για να προβείτε σε νομιμοποίηση ή τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών είναι ότι από 21-9-2011 είναι άκυρη η μεταβίβαση σε ακίνητα όπου υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Μάλιστα, για να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση απαιτείται βεβαίωση μηχανικού που θα δηλώνει πως δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή πως το ακίνητο έχει υπαχθεί στον νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Για κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε προσπαθούμε να συνδυάσουμε την σωστή μέθοδο (νομιμοποίηση ή τακτοποίηση) και τον σωστό τρόπο υπολογισμού των προστίμων (προς αποφυγήν μελλοντικών προβλημάτων από πιθανούς ελέγχους) με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον πελάτη.

Με την διεκπεραίωση της υπόθεσης σας έχετε την δυνατότητα να εκτελέσετε οποιαδήποτε δικαιοπραξία επιθυμείτε ( μεταβιβάσεις κλπ).

Πάνω