Στατικές Μελέτες

Ένας από τους παράγοντες με βαρύνουσα σημασία στην αξία των κατασκευών είναι η αντισεισμική τους επάρκεια, λόγω του ιδιαιτέρως σεισμογενούς περιβάλλοντος της Ελλάδας. Είναι πολύ σηματική η ανάγκη του να κατασκευάζουμε αντισεισμικά κτίρια (δια νόμου) και να αναβαθμίζουμε τα υφιστάμενα. Πρωτεύων στοιχείο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η εκπόνηση αξιόπιστων στατικών μελετών, που να πληρούν τις απαιτήσεις των Ισχυόντων Κανονισμών με το μικρότερο δυνατό κόστος κατασκευής. Η εταιρεία μας εκπονεί στατικές μελέτες για κάθε είδους κατασκευές τα τελευταία 30 χρόνια εφαρμόζοντας όλους τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς. Η μελέτες που παραδίδουμε είναι σε φάση μελέτης εφαρμογής, με σχέδια κοπής και διαμόρφωσης ελαχιστοποιώντας πιθανά σφάλματα κατά την κατασκευή και παράλληλα εξασφαλίζουμε περισσότερο έργο του επιβλέποντα μηχανικού.

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος.

concrete2 (1)
concrete1 (1)
concrete5
concrete4
concrete3

Μεταλλικές Κατασκευές

steel_8
steel_7
steel_5
steel_4
steel_3
steel_2
steel_1
steel_6

Σύμμικτες Κατασκευές

comp_4
comp_3
comp_2
concrete1 (1)

Ξύλινες Κατασκευές

wood5
wood4
wood3
wood2
wood1

Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας

wall11
wall8
wall7
wall6
wall5
wall4
wall3
wall2

Μελέτες ενισχύσεων (αντισεισμικής αναβάθμισης ή αποκατάστασης)

 
restr1b
restr1a

Μελέτες αντιστηρίξεων πρανών

 
ret3
ret2 (1)

Αρχιτεκτονικά

Πάνω