Μη καταστροφικοί έλεγχοι

Οι Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (NDT) αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα μεθόδων για την εκτίμηση των ιδιοτήτων των υλικών. Συνήθεις μέθοδοι μη καταστροφικών ελέγχων αποτελούν οι υπέρηχοι, οι κρουσιμετρήσεις, μαγνητικές μέθοδοι κλπ.
elegxoi5
elegxoi4
elegxoi3
elegxoi2
elegxoi1
Πάνω