Επίβλεψη έργων –Σύμβουλοι Μηχανικοί

Η ποιοτική κατασκευή απαιτεί συνεχή επίβλεψη. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη σε όλα τα στάδια της κατασκευής με στόχο την πλήρη εφαρμογή των μελετών . Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε τις κατασκευαστικές ατέλειες που συνήθως εμφανίζονται μετά από μερικά χρόνια και απαιτούν επιπλέον κόστος για την αποκατάσταση τους.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου για την ορθή τοποθέτηση του οπλισμού , τις επικαλύψεις, τον έλεγχο αντοχής νωπού σκυροδέματος κλπ κλπ.

Εδώ θα δείτε τα αποτελέσματα εντατικών επιβλέψεων….:

Πάνω