Επεμβάσεις σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία

Οι επεμβάσεις σε κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία αποσκοπούν είτε στην αποκατάσταση είτε στην αναβάθμιση/ενίσχυση των μηχανικών χαρακτηριστικών αυτής. Απαιτούν ιδιαιτέρως ειδικευμένες γνώσεις και γίνονται μετά από την εκπόνηση ειδικών στατικών μελετών.
IMG_7029
IMG_7027
IMG_7025
IMG_4043
Πάνω