Καλωσήρθατε

H MBM Μαρματάκης είναι μια τεχνική εταιρεία που ιδρύθηκε το έτος 1990 και δραστηριοποιείται στον τομέα των επισκευών - επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια καθώς και σε πάσης φύσεως μελέτες μηχανικού. Η 30 χρονη εμπειρία που διαθέτει το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας, η συνεχής αναβάθμιση του εξοπλισμού της, η συνεχής επιμόρφωση σε θέματα υλικών, σχεδιασμού και τεχνολογίας, η έμφαση στην σωστή και λεπτομερή εφαρμογή της επιστήμης του Μηχανικού στα έργα μας, έχουν σαν αποτέλεσμα την κατασκευή έργων πολύ υψηλής ποιότητας.

Πάνω